צפייה ראשונה של המפקחת

  • בצפיית המפקחת במחצית זו השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת המשוב והנחיית החונכת.
  • המפקחת צפתה בי בפעם הראשונה במחצית זאת, נתנה לי משוב ומילאה דו"ח צפייה בשיעור המצוי גם בטפסים שבאתר הסטאז'
  • המפקחת נעזרה בכלי להערכת גננות מתמחות או בכלי להערכת גננות מתמחות בחנ"מ
  • עותק מהדו"ח נשאר אצלי ממנו אלמד על נקודות החוזקה שלי ועל התנהגויות הטעונות שיפור לצפייה הנוספת של המפקחת.
  • העותק השני של הדו"ח נשאר אצל המפקחת למעקב.
גלילה לראש העמוד