פתחתי תיק במשרד החינוך

לאחר שקבלתי שם משתמש וסיסמא פתחתי תיק במשרד החינוך בפורטל עובדי הוראה

צרפתי את המסמכים:

  • מסמכי השכלה
  • מסמכי העסקה קודמת (אם קיימים)
  • קורות חיים
  • תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי
  • צילום המחאה
  • אישור מקרן פנסיה

שימו לב : מי שלא פותח תיק, לא רשום במשרד החינוך כמורה ואינו יכול לקבל משכורת.