נפגשתי עם המפקחת

פגישה עם המפקחת

המפקחת:

  • חתמה לי על מסמכי השכלה (העתק נאמן למקור)
  • מסרה לי את סמל המוסד של הגן
  • מינתה לי גננת חונכת מתאימה
  • קבעה 2 תאריכי צפייה (אחת בכל מחצית)

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות