עובד הוראה המתחיל מהו?

           בסיום שנת ההתמחות (סטאז') וכהמשך להכשרתו מחוייב המורה לעבור קורס  "עובד הוראה חדש"

  • הקורס המהווה שלב במעבר ממעמד של 'מתמחה' למעמד של 'עובד הוראה'
  • הקורס מתקיים במכללה או באוניברסיטה בהיקף של 30 שעות.
  • הקורס מזכה את עובד ההוראה בצבירת 30 שעות לצורך דרגות הקידום.
  • הקורס מתמקד בהיבטים פדגוגיים, חינוכיים ואישיים של עבודת אנשי החינוך.
  • הקורס מתקיים במתכונת של סדנה בלווי מנחה.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות