סיכום אישור העסקה

סיכום אישור העסקה

פגישה עם מנהל המוסד הנבחר והחתמת מסמכים:

תאמו מפגש עם המנהל והכינו מסמכי השכלה לקראת המפגש.

ערכו תיאום צפיות.

סכמו את היקף השעות ותקופת ההעסקה.

בררו את סוג השעות שמציעים לכם.

זכרו!
מילוי מקום על בסיס שעתי לא מאושר לסטאז'!!!
רק שעות תקן מוכרות לסטאז'!!!!

כתבו במסמך את מה שסוכם עם המנהל והעבירו לו העתק סיכום הפגישה.

הפנו את המנהל "לסטאז'קל למנהל" ולמידע על תפקיד המנהל בשנת ההתמחות.

בקשו מהמנהל:

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות