סדנת התמחות בדגם הקלאסי

  • סדנה שנתית שנערכת ביחידות כניסה להוראה במכללות ובאוניברסיטאות.
  • לכל סדנה מנחה שמלווה את המתמחים לאורך השנה.
  • 70% ממפגשי הסדנה מתקיימים במתכונת של פנים אל פנים 
  • ועד %30 במתכונת מקוונת.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות