סדנה מתוקשבת

 

הסדנה מיועדת לבוגרי המכללות והאוניברסיטאות שמתגוררים רחוק 

לאישור השתתפות בסדנה זו  נדרש המתמחה להגיש בקשה מיוחדת למרכז ההתמחויות במוסד האקדמי

הסדנה שנתית שנערכת ביחידות כניסה להוראה במכללות ובאוניברסיטאות.

לכל סדנה מנחה שמלווה את המתמחים לאורך השנה.

שימו לב!!!!!

בסדנה זו יש חובת השתתפות במספר מפגשים  פנים אל פנים על פי תכנית של כל מוסד

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות