פגישה עם המנהל

המנהל:

    • חתם לי על מסמכי השכלה (העתק נאמן למקור)
    • מסר לי את סמל המוסד
    • מינה לי מורה חונך מתאים
    • קבע 2 תאריכי צפייה שלו בשיעורי.