נפגשתי עם המנהל

פגישה עם המנהל

המנהל:

  • חתם לי על מסמכי השכלה (העתק נאמן למקור)
  • מסר לי את סמל המוסד
  • מינה לי מורה חונך מתאים
  • קבע 2 תאריכי צפייה שלו בשיעורי.

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות