נוהל הגשת מועמדות לשיבוץ במגזר הערבי והדרוזי

הגשת מועמדות לשיבוץ, העברה ​והשלמת משרה במגזר הערבי והדרוזי

לתשומת ליבכם, הגשת המועמדות מתבצעת באופן מקוון ומחייבת הזדהות. בכל שאלה בנושא מילוי הטופס המקוון או בנושא סיסמאות יש לפנות למרכז שירות ומידע ארצי בטלפון 6552* או 073-3983960.​ ניתן לקבל סיסמה גם במזכירות בתי הספר. ​

לפניכם פירוט שלבי הגשת המועמדות להוראה, לשיבוץ ולהשלמת משרה במגזר הערבי​ והדרוזי.

שלב ראשון: אימות ועדכון​ נתונים

יש חשיבות רבה לעדכון הנתונים שלכם לצורך קליטת בקשת המועמדות, קביעת הניקוד ושליחת הודעה על שיבוץ. תוכלו לצפות באמצעי הקשר ובנתונים אישיים כגון ותק, השכלה ודרגה  במסך נתונים אישיים למועמד. כדי לעדכן את אמצעי הקשר, היכנסו לדף פרטים אישיים. 

אם נדרש עדכון של נתונים אישיים אחרים, פתחו פנייה מקוונת למוקד המחוזי או הגיעו לפקיד כוח אדם במחוז בשעות קבלת קהל.  

שלב שני: הגשת מועמדות

את בקשת המועמדות לשיבוץ, להעברה או להשלמת משרה יש להגיש באמצעות הטופס המקוון בלבד. ​בקשות שימולאו בטופס באופן ידני לא יטופלו. ​כמו כן לא יתקבלו תלונות, ערעורים או בירורים בדבר אי קבלת בקשות שהתקבלו לאחר המועד שצוין כמועד האחרון להגשת הטופס. אם הגשתכם את בקשתכם במועד, תוכלו להדפיס את הטופס בלחיצה על כפתור ההדפסה.

שלב שלישי: מבחני בקיאות ומרכזי הערכה
 

יודגש כי אין חובה להיבחן במבחני הבקיאות או להשתתף במרכז הערכה. מועמד שבוחר להיבחן במבחני הבקיאות או להשתתף במרכזי הערכה יוכל לצבור ניקוד נוסף בהתאם למפורט בנוהל. הרישום למבחנים ייעשה דרך מערכת ניהול מועמדים.

מבחני בקיאות בתחומי ההתמחות

המועמדים לשיבוץ ייבחנו בתחום התמחותם. הרישום למבחני הבקיאות ייעשה במסגרת הגשת המועמדות במערכת המקוונת.

מבחני בקיאות בשפה: מועמדים המבקשים להיבחן פעם ראשונה או לשפר ציון ממבחן קודם במבחן הבקיאות בשפה ערבית, עברית או אנגלית יירשמו למבחן באתר מרמנת.

המידע על מיקום ומועד מבחן הבקיאות בשפה הערבית או מבחן הבקיאות בשפה העברית או אנגלית יישלחו על ידי מרמנת במהלך החודשים מרץ-אפריל 2022.

מובהר כי עובדי הוראה בעלי הכשרה לשפה העברית והאנגלית שעברו בעבר בחינה  בערבית, לא יקבלו תוספת ניקוד בגין בחינה בערבית. אם ירצו לקבל תוספת ניקוד, עליהם לעבור בחינה בהתאם להכשרתם המקצועית בעברית או אנגלית. בכל שנת לימודים ניתן להבחן במועד אחד בלבד.

מבחני בקיאות בהוראת המתמטיקה או המדעים: מועמדים המעוניינים להבחן במבחן הבקיאות להוראת המתמטיקה או המדעים יירשמו למבחן דרך אתר מרמנת.

דוגמאות לבחינות

מרכזי הערכה

מועמדים לשיבוץ יוכלו גם לגשת למרכזי הערכה שיפעיל מכון קינן שפי. מרכזים אלה יכללו שילוב של כלי הערכה ואירועי הערכה שונים הרלוונטיים למועמדים להוראה. בתהליך ההערכה ייבדקו כישורים כמו תכונות אישיות, תפיסות חינוכיות, עבודת צוות, יחסים בין אישיים ועוד.

כדי לאפשר רישום למרכזי הערכה, על המועמד לאשר בטופס הגשת הבקשה המקוונת כי פרטיו יועברו למכון קינן שפי. מרכזי ההערכה יתקיימו במהלך חודשים אפריל-מאי.

שלב רביעי: קביעת ניקוד למועמד​​

חישוב הניקוד הסופי יפורסם בתחילת חודש יולי 2022, ולאחר חישוב הניקוד הסופי תוכלו לצפות במיקום המשוער של מועמדותכם ​לעומת מועמדים אחרים ("מיקום בתור"). לתשומת ליבכם, השירות "מיקום בתור" יהיה זמין רק לאחר חישוב הניקוד הסופי. להסבר על המיקום בתור. 

​שלב חמישי: הודעה ​על שיבוץ

אם התשובה לבקשתכם חיובית, תקבלו הודעה טלפונית על שיבוצכם ממנהל בית הספר (כאשר מדובר בגן – מהמפקחת על הגן) שבו שובצתם, ותישלח אליכם תשובה רשמית בדואר. לגבי בקשת העברה ורק לגביה – אם לא תקבלו תשובה חיובית לבקשתכם עד 31 באוגוסט, ראו עצמכם כאילו קיבלתם תשובה שלילית (לא יישלחו תשובות שליליות על הבקשות). לגבי מבקשי שיבוץ והשלמת משרה – התשובה עשויה להתקבל לאורך כל השנה.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות