שובצתי למקום עבודה

****איגרת לקראת שנת ההתמחות תשפ"ד****

עלי לוודא ש.

 • הגן מוכר על ידי משרד החינוך ומאושר על ידי אגף התמחות בהוראה
 • למוסדות המוכרים לשנת תשפ"ג לחצו כאן.

 • בהיקף של 1/3 משרה לפחות
 • למשך 6 חודשים לפחות
 • במקצוע ההתמחות
 • נרשמתי לסדנת סטאז' במכללה או באוניברסיטה
 • לרשימת המוסדות האקדמיים בהם סדנאות סטאז' לחצו כאן
 • לצפייה בתדריך  אלו מוסדות מוכרים להתמחות לחצו כאן
 • לצפייה בתדריך המפרט את התקופה והשעות המוכרות להתמחות לחצו כאן

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות