מצאתי עבודה

מציאת מקום עבודה

  • המוסד מוכר על ידי משרד החינוך ומאושר על ידי אגף התמחות וכניסה להוראה.

למוסדות המוכרים לשנת תשפ"ב לחצו כאן.

  • לצפייה בתדריך  אלו מוסדות מוכרים להתמחות לחצו כאן
  • לצפייה בתדריך המפרט את התקופה והשעות המוכרות להתמחות לחצו כאן

יש לוודא ש..

  • ההעסקה בהיקף של 1/3 משרה לפחות
  • היא למשך 6 חודשים לפחות
  • היא במקצוע ההתמחות
  • היא בשכבת הגיל המתאימה
  • נרשמתי לסדנת סטאז' במכללה או באוניברסיטה