שובצתי למקום עבודה

איגרת לקראת שנת ההתמחות תשפ"ד

עלי לוודא:

  • שהמוסד מוכר על ידי משרד החינוך ומאושר על ידי אגף התמחות וכניסה להוראה.

זה הקישור למוסדות המוכרים לשנת תשפ"ד 

עוד יש לוודא ש..

  • ההעסקה בהיקף של 1/3 משרה לפחות בשעות תקן
  • היא למשך 6 חודשים לפחות
  • היא במקצוע ההתמחות
  • היא בשכבת הגיל המתאימה
  • נרשמתי לסדנת סטאז' במכללה או באוניברסיטה.

רשימת היחידות כניסה להוראה במכללות ובאוניברסיטאות 

שימו לב !!!

מילוי מקום על בסיס שעתי- לא מוכר לסטאז'.

רק שעות תקן – מוכרות לסטאז'.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות