מפגש שבועי עם המתמחה

מדי שבוע במהלך השנה אני נפגש עם המתמחה, בשעה שהקצה המנהל במערכת, בשיחה אני מקשיב למתמחה ומשתדל:

  • לתמוך במתמחה, מקצועית, חברתית ורגשית.
  • לסייע לו להיקלט בסביבת העבודה שבבית הספר.
  • להכין אותו לקראת התצפית בשיעוריו ומזמין אותו לצפות בשיעורים שלי.