מפגש שבועי עם המתמחה

מפגש שבועי עם המתמחה

מדי שבוע במהלך השנה אני נפגשת עם המתמחה, בשעה שהקצתה לי המפקחת.

בשיחה אני מקשיבה למתמחה ומשתדלת .
לתמוך במתמחה, מקצועית, חברתית ורגשית.
לסייע לה להיקלט בסביבת העבודה החדשה.
להכין אותה לקראת התצפית שלי ושל המפקחת בגן
ומזמינה אותה לצפות בי.
אנו ממשבות ומתעדות בכתב את עבודת המתמחה. בטופס דו"ח מפגשי חונך מתמחה
מדי פעם אני משקפת למתמחה את הערכתי בהתפתחותה המקצועית .

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות