מפגש הכירות עם המתמחה והמנהל

מפגש הכרות עם המתמחה והמנהל

  • עודכנתי לגבי זכאותי לגמול כספי לפירוט לחצו כאן
  • הכרתי את המתמחה וערכנו תיאום צפיות
  • קבעתי עם המתמחה זמני פגישה שבועיים במהלך השנה, בשעת חונכות שבועית שהקצה המנהל במערכת.
  • קבענו 4 תאריכי תצפית שלי בשעורי המתמחה (2 תצפיות בכל מחצית).
  • בקשתי מהמנהל שידווח עלי במערכת השיבוץ
  • לתהליך הדיווח לחצו כאן

שמו לב !!!

אם המנהל לא דווח עליך כחונך במערכת השיבוץ לא תקבל גמול כספי והסטאז' לא יחשב למתמחה!!!

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות