מפגשים עם המורה המלווה

מפגשים עם המורה המלווה

  • במפגש ראשון עם המורה המלווה ערכו תיאום צפיות.
  • מה חשוב לכם במערכת היחסים בינכם?
  • מה אתם מצפים ממפגשי הלווי?
  • מה צפיותיכם מתהליך הלווי? דיסקרטיות והיבטים אתיים בתהליך הלווי ( במה המלווה מחויב לשתף את המנהל/ת ?)
  • מה ייחשב, בעיני כל אחד מכם, כתהליך לווי משמעותי ומוצלח?
  • קבעו את מועדי המפגשים למהלך השנה בהיקף של 20 שעות.
  • השתמשו בטופס לתיעוד המפגשים. הטופס יכלול את תאריכי המפגשים והנושאים הנדונים.

זכרו,
מטרת המפגשים היא לקיים שיחות רפלקטיביות ודינמיות שבכוחן להעצים את עובד ההוראה החדש ובזיקה לנושאים חינוכיים שהוא חווה במהלך עבודתו.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות