מינוי מורה מלווה

מינוי מורה מלווה

מנהל ביה"ס/מפקחת הגן ממנים את המורה המלווה.

מי יכול להיות מורה מלווה?

 

 • עובד הוראה שהוא בעל יכולת ונכונות לתת תמיכה רגשית ומקצועית לעובד ההוראה החדש ולשמש כתובת זמינה לשאלותיו ולהתלבטויותיו, ומקור להעצמתו.
 • עובד הוראה מסגל בית הספר שבו מועסק עובד ההוראה החדש.
 • בעל תעודת הוראה או רישיון הוראה.
 • בעל ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה.
 • מומלץ שיהיה בעל ניסיון בהוראת מקצוע אחד לפחות ממקצועות ההוראה של עובד ההוראה החדש, ובהוראה באותה שכבת גיל שבה מלמד עובד ההוראה החדש.
 • בוגר קורס להכשרת חונכים ומלווים באחד המוסדות להכשרת עובדי הוראה.
 • במקרים חריגים תאושר העסקתו של מלווה שאינו בוגר קורס להכשרת חונכים בתנאי שישתלב בקורס זה במקביל לעבודתו. קורס זה מוכר לצורך קידום במסגרת מתווה "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".
 • מנהל בית ספר או מפקח לא ישמשו כמלווים.

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות