חונך מתאים

  • מורה/גננת בפועל, המועסק על ידי משרד החינוך או הבעלות ואינו בשבתון או בפנסיה.
  • בעל תעודת הוראה או רישיון לעיסוק בהוראה.
  • בעל ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה.
  • בעל ניסיון בהוראה בשכבת הגיל ובחלק ממקצועות ההוראה שהמתמחה מלמד.
  • בעל גישה חיובית לקליטת עובדי הוראה חדשים, מתוך רצון להעצים עמיתים להצלחה בהוראה.
  • בוגר קורס להכשרת "חונכים ומלווים" מאחד המוסדות האקדמיים להכשרת מורים, או לחלופין לומד במקביל לעבודתו כחונך בקורס להכשרת "חונכים ומלווים" באחד המוסדות האקדמיים להכשרת מורים.

שימו לב!!

מנהל ביה"ס, סגן ראשון או מפקחת הגן אינם יכולים לשמש כחונכים!!!

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות