המנהל צפה בשנית ונתן לי משוב

התצפית השניה של המנהל

  • הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך.
  • בצפיית המנהל במחצית זו השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת המשוב של המנהל והחונך.
  • המנהל צפה בי, נתן לי משוב ומילא דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה.
  • עותק מהדו"ח נשאר אצלי ממנו אלמד על נקודות החוזקה שלי ועל התנהגויות הטעונות שיפור להמשך עבודתי בהוראה.
  • עותק השני של הדו"ח נשאר אצל המנהל למעקב.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות