החונך צפה בי ברביעית ונתן לי משוב

התצפית הרביעית של החונך

  • הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך.
  • בצפיית החונך הרביעית השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם להדרכת החונך מהצפיות הקודמות. 
  • החונך צפה בי בשיעור בפעם הרביעית מתחילת השנה, נתן לי משוב ומילא דו"ח מלווה צפייה בשיעור מתמחה.
  • החונך הנחה אותי לקראת צפיית המנהל ולקראת ההערכה המסכמת.(צפיית המנהל יכולה להתבצע גם עם צפיית החונך)
  • עותק מהדו"ח נשאר אצלי ממנו אלמד על נקודות החוזקה שלי ועל התנהגויות הטעונות שיפור.
  • עותק השני של הדו"ח נשאר אצל החונך למעקב.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות