החונכת צפתה בי בשלישית ונתנה לי משוב

הצפייה השלישית של הגננת החונכת

  • הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך.
  • בצפייה השלישית של הגננת החונכת, השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם לשיחת המשוב של המפקחת והחונכת במחצית הראשונה.
  • הגננת החונכת צפתה בי בפעם השלישית מתחילת השנה, נתנה לי משוב ומילאה דו"ח צפייה בשיעור .
  • החונכת הנחתה אותי לקראת צפיית המפקחת.(צפיית המפקחת יכולה להתבצע גם עם צפיית הגננת החונכת)
  • עותק מהדו"ח נשאר אצלי ממנו אלמד על נקודות החוזקה שלי ועל התנהגויות הטעונות שיפור.
  • עותק השני של הדו"ח נשאר אצל הגננת החונכת למעקב.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות