החונכת צפתה בי ברביעית ונתנה לי משוב

הצפייה הרביעית של הגננת החונכת

  • הכנתי מערך שיעור  ונעזרתי בתיק תכניות הלימודים המקוון של משרד החינוך.
  • בצפייה הרביעית של הגננת החונכת השתדלתי להביא לידי ביטוי את נקודות החוזקה שלי, ולשפר את הטעון שיפור בהתאם להדרכת החונכת מהצפיות הקודמות.
  • החונכת צפתה בי בפעם הרביעית מתחילת השנה, נתנה לי משוב ומילאה דו"ח צפייה בשיעור 
  • הגננת החונכת הנחתה אותי לקראת צפיית המפקחת ולקראת ההערכה המסכמת. (צפיית המפקחת יכולה להתבצע בשיתוף וביחד עם צפיית הגננת החונכת)
  • עותק מהדו"ח נשאר אצלי ממנו אלמד על נקודות החוזקה שלי ועל התנהגויות הטעונות שיפור.
  • עותק השני של הדו"ח נשאר אצל החונכת למעקב.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות