נרשמתי לאיגוד המורים

הצטרפות לאיגוד מקצועי

  • אחרי קבלת תלוש המשכורת הראשון מומלץ להצטרף לאיגוד מקצועי להסתדרות המורים או לארגון המורים
  • באתרים של ארגונים אלו, מצוי מידע מפורט על חשיבות ההשתייכות לאיגוד מקצועי.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות