הערכה מסכמת של המפקחת

  • הודעתי למפקחת שהגננת החונכת ואני מלאנו את ההערכה המסכמת. כעת על המפקחת להיכנס בשנית למערכת, למלא את הערכתה ולסגור את ההערכה
  • המפקחת נכנסת באמצעות הקוד והסיסמא שלה ל מערכת הערכת גננות מתמחות וממלאת את הערכתה.
  • המפקחת נעזרת נעזרת בכלי להערכת גננות מתמחות או בכלי להערכת גננות מתמחות בחנ"מ
  • המפקחת סוגרת את ההערכה ובוחרת באחת מהאפשרויות
  • המתמחה עברה בהצלחה
  • המתמחה עברה בהצטיינות
  • המתמחה נדרשת לשנת התמחות נוספת
  • המתמחה נכשלה