המנהל מילא את ההערכה וסגר אותה עד סוף יוני

הערכה מסכמת של המנהל

יש לבצע עד סוף יוני

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות