החונך נפגש איתי בכל שבוע

החונך נפגש איתי בכל שבוע

  • בכל שבוע אני נפגש עם החונך על פי המתווה המוצע בבית של החונכים
  • את נושאי הפגישה אני מתעד בכתב על פי הטופס דו"ח מפגשי חונך ומתמחה המצוי גם בטפסים שבאתר הסטאז'
  • תיעוד הפגישות נעשה על פי הדרכת מנחה הסדנה.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות