החונך נפגש איתי בכל שבוע

  • בכל שבוע אני נפגש עם החונך על פי המתווה המוצע בחוברת החונכות (עמ' 11-16).
  • את נושאי הפגישה אני מתעד בכתב על פי הטופס דו"ח מפגשי חונך ומתמחה המצוי גם בטפסים שבאתר הסטאז'
  • תיעוד הפגישות נעשה על פי הדרכת מנחה הסדנה.