עוגנים בשגרת עבודת החונך המקצועי – רצף שנתי

נושאי מפגשי החונכות בחלוקה לחודשי השנה

מתאקלמים

שגרה ברוכה

לקראת הבאות

 

הכרות עם המתמחה והכנה לקראת שנת הלימודים

 

נושאי המפגש השבועי עם המתמחה –  אוגוסט

 

 1. מפגש מנהל וחונך – תיאום ציפיות מתהליך החניכה –מהו תהליך חונכות מוצלח? *** דאגו לקביעת מפגש חונכות שבועי במערכת השעות.
 2. מפגש הכרות עם המתמחה (מומלץ להיפגש לפני ימי ההערכות)  
 3. החונך מקבל את פני המתמחה ביום ההערכות בבית הספר – הכרות עם צוות ביה"ס (תוך דגש על המורים ובעלי התפקידים הרלוונטיים עימם יעבוד)  הכרות עם נהלים ותקנון (מה בפורמלי ומה בבלתי פורמלי ), מבנה ביה"ס (מיקום הכיתות אותן ילמד, מיקום שירותים, מכונת צילום, עמדות מחשב, מזכירות ועוד. )
 4. הפנייה לבעלי תפקידים רלוונטיים להסבר על  – מערכת המחשב הבית ספרית, הבנת תלוש השכר ועוד…
 5. הכנת השיעורים הראשונים וציפיות מהתלמידים – עזרו למתמחה להכין את שיעורו הראשונים – כיצד יציג עצמו? מה ציפיותיו מתלמידיו והתנהלותם בכיתה (הכללים והגבולות שיבסס בשיעוריו)
 6. הכנת תיק חונכות שילווה אתכם ואת המתמחה במהלך השנה ויהווה תכנית למידה אישית של המתמחה.
מוזמנים להדפיס/להוריד למחשב ולבנות תיק חונך

 

הכרות מתחילים לעבוד יחד – ביסוס יחסים ושגרת עבודה– "אני כאן עבורך"

נושאי המפגש השבועי עם המתמחה –  ספטמבר

 
בחרו עם המתמחה – במה הוא מעוניין  להתמקד:
 1. ביסוס הקשר והיחסים עם המתמחה – אמון, שיתוף, פתיחות והדדיות.
 2. מפגש תיאום ציפיות עם המתמחה מתהליך החניכה – מה חשוב לנו במערכת היחסים בינינו? מה המתמחה מצפה ממפגשי החונכות? מה הציפיות ממני כחונך? מה ציפיותיי מהמתמחה ומתהליך החניכה? דיסקרטיות והיבטים אתיים בתהליך החניכה ( במה החונך מחויב לשתף את המנהל/ת ? חשוב לציין כי החונך שותף במשוב האמצע וההערכה המסכמת) מה ייחשב, בעיני כל אחד מאתנו, כתהליך חונכות משמעותי ומוצלח?
 3. מתווה מפגש חונכות – מומלץ לעבוד לפי מתווה מפגשי חונכות ולסכם כל מפגש (כחמש דקות אחרונות בסיום המפגש) בתיעוד רפלקטיבי של המפגש – מה היה למתמחה משמעותי במפגש זה? מה הוא מתכוון ליישם וכיצד? במה ירצה להתמקד במפגש החונכות הבא.
 4. היבטי ניהול כיתה – שוחחו עם המתמחה על ציפיותיו מתלמידיו, מה חשוב ומשמעותי לו? מה הקווים האדומים שלו? כיצד יציגם לתלמידיו וכיצד יתמיד בהם?
 5. הכרות עם צוות המורים ובעלי תפקידים – יועצת, רכזת שילוב, מנהלנית, רכזת מקצוע, רכזת תקשוב, רכזת שכבה ומורים עמיתים רלבנטיים, שכר/כח אדם (המליצו למתמחה להיפגש עם בעלי תפקיד אלה)
 6. הכרות עם נהלי ביה"ס –   שגרת מילוי הנוכחות, מילוי  הערות משמעת, אופן התקשורת הנהוג עם תלמידים, מורים והורים (משוב, סמארט סקול)
 7. הזמינו את המתמחה לצפות בשיעורים שלכם.

 

נושאים שבשגרה בשנת ההתמחות:
   • היבטי ניהול כיתה – ציפיות מהתלמידים וגבולות ההתנהלות בכיתה.
   • השגרה בביה"ס ונורמות עבודה.
   • היבטים פדגוגיים, תכנון ההוראה ודרכי הערכה.
   • שיחות אישיות עם תלמידים – חשיבותן וכיצד דואגים לקיימן בשגרה? (מורה מקצועי /מחנך)
   • ה"אני מאמין החינוכי" של המתמחה – מדוע בחר בהוראה? החלום והמציאות. (זהות מקצועית)
   • היבטי ניהול זמן – תעדוף החשוב והדחוף.
   • עבודה עם צוות חדר מורים.
   • עבודה עם הורים.
   • האירו למתמחה את הצלחותיו.
   • הזמינו את המתמחה לצפות בשיעורכם.
   • תיעוד רפלקטיבי של מפגשי החונכות בסיום כל מפגש, יאפשר בניית תכנית למידה אישית למתמחה .
 

בונים רצף הוראה, הוראה לשם הבנה ודרכי הערכה ולמידה של התלמידים

 

נושאי המפגש השבועי עם המתמחה –  אוקטובר

בחרו עם המתמחה – במה הוא מעוניין להתמקד:
 1. סיכום חודש ההוראה הראשון – מה המתמחה למד על עצמו? במה הצליח ובמה פחות? מה ישמר ומה ישנה? במה רוצה להתמקד בחודש הנוכחי? (התבוננות רפלקטיבית)
 2. היבטי ניהול כיתה – הציפיות/כללים שהגדיר המתמחה בכיתותיו, האם הצליח ליישמם? חשיבות ההתמדה והעקביות ביישום הציפיות/כללים.
 3. שיעור פרטני – כיצד מלמדים את השיעור הפרטני? במה חשוב להתמקד?
 4. שיחות אישיות עם תלמידים – כיצד עושים זאת נכון?
 5. תכנון ההוראה – התמקדו בתכנון רצף השיעורים, הוראה לשם הבנה ותכנון מול ביצוע. (וודאו כי המתמחה זוכה לסיוע ממרכז המקצוע)
 6. הערכת הלמידה –דרכי ההערכה בבית הספר ובניית תהליך ההערכה ללומדים – בניית תלקיטים, מבחנים, מסעות למידה, עבודות חקר ועוד.
 7. לקראת ישיבות פדגוגיות – הכירו למתמחה את המצופה בישיבה פדגוגית, המליצו לו להתחיל לתעד היבטים מגוונים לגבי תלמידיו (יש לתת דגש עם מתמחים מחנכים)
 8. קשר עם מחנכת/ מורים מקצועיים– ערוצי תקשורת והיוועצות – מתי ואיך ?
 9. לבחור כיתה/ תלמיד/ מורה שקשה אתו ולנהל מעקב, היוועצות ובקרה תוך כדי גיוס שותפים לטיפול בשיפור המצב.
 10. לבחור כיתה/ תלמיד/ מורה מאתגר ולנהל מעקב, היוועצות ובקרה תוך כדי גיוס שותפים לטיפול בשיפור המצב.
 11. . היבטי שכר – ודאו כי המתמחה מקבל את שכרו ומבין כיצד לקרוא את תלוש השכר, וודאו כי פתח קרן השתלמות (ניתן לפתוח קרן השתלמת עד 20.12. בכל שנה)
 
נושאים שבשגרה בשנת ההתמחות:
   • היבטי ניהול כיתה – ציפיות מהתלמידים וגבולות ההתנהלות בכיתה.
   • השגרה בביה"ס ונורמות עבודה.
   • היבטים פדגוגיים, תכנון ההוראה ודרכי הערכה.
   • שיחות אישיות עם תלמידים – חשיבותן וכיצד דואגים לקיימן בשגרה? (מורה מקצועי /מחנך)
   • ה"אני מאמין החינוכי" של המתמחה – מדוע בחר בהוראה? החלום והמציאות. (זהות מקצועית)
   • היבטי ניהול זמן – תעדוף החשוב והדחוף.
   • עבודה עם צוות חדר מורים.
   • עבודה עם הורים.
   • האירו למתמחה את הצלחותיו.
   • הזמינו את המתמחה לצפות בשיעורכם.
   • תיעוד רפלקטיבי של מפגשי החונכות בסיום כל מפגש, יאפשר בניית תכנית למידה אישית למתמחה .

 

משוחחים פדגוגיה והוראה – משוב ושיח פדגוגי מקדם למידה

נושאי המפגש השבועי עם המתמחה –  נובמבר

 
בחרו עם המתמחה – במה הוא מעוניין להתמקד:
 1. סיכום חודש ההוראה השני – מה המתמחה למד על עצמו? במה הצליח ובמה פחות? מה ישמר ומה ישנה? במה רוצה להתמקד בחודש הנוכחי? (התבוננות רפלקטיבית)
 2. הערכת הלומדים –דרכי הערכת עבודות/מבחני התלמידים – כיצד בודקים? מעירים וממשבים את עבודות הלומדים? משוב מקדם למידה – איך להעצים את התלמיד?
 3. שיחות אישיות עם תלמידים – כיצד עושים זאת נכון?
 4. ישיבות פדגוגיות – הכנה לקראתן, עבודה עם מחנכים והתנהלות בישיבות.
 5. צפייה בשיעורי המתמחה ושיחת משוב/שיח פדגוגי מקדם – היערכו עם המתמחה לקראת כניסתכם לצפייה בשיעוריו – מטרת הצפייה, ציפיותיו מתהליך זה  (על המורה החונך לצפות בשני שיעורים של המתמחה בכל מחצית ולקיים לאחריהם שיחת משוב, שיח פדגוגי מקדם)
 6. הערכות לבגרויות חורף.
 7. פגישות עם המנהל – וודאו כי המתמחה ייפגש החודש לשיחה אישית עם המנהל וקבעו עבורכם שיחה עם המנהל על תהליך החניכה וחויותכם כחונכים.
 
נושאים שבשגרה בשנת ההתמחות:
   • היבטי ניהול כיתה – ציפיות מהתלמידים וגבולות ההתנהלות בכיתה.
   • השגרה בביה"ס ונורמות עבודה.
   • היבטים פדגוגיים, תכנון ההוראה ודרכי הערכה.
   • שיחות אישיות עם תלמידים – חשיבותן וכיצד דואגים לקיימן בשגרה? (מורה מקצועי /מחנך)
   • ה"אני מאמין החינוכי" של המתמחה – מדוע בחר בהוראה? החלום והמציאות. (זהות מקצועית)
   • היבטי ניהול זמן – תעדוף החשוב והדחוף.
   • עבודה עם צוות חדר מורים.
   • עבודה עם הורים.
   • האירו למתמחה את הצלחותיו.
   • הזמינו את המתמחה לצפות בשיעורכם.
   • תיעוד רפלקטיבי של מפגשי החונכות בסיום כל מפגש, יאפשר בניית תכנית למידה אישית למתמחה .

 

הכנת תעודת והערכות לתעודה

נושאי המפגש השבועי עם המתמחהדצמבר

 
בחרו עם המתמחה – במה הוא מעוניין להתמקד:
 1. סיכום חודש ההוראה השלישי – מה המתמחה למד על עצמו? במה הצליח ובמה פחות? מה ישמר ומה ישנה? במה הוא רוצה להתמקד בחודש הנוכחי? (התבוננות רפלקטיבית)
 2. ישיבות פדגוגיות – הכנה לקראתן, עבודה עם מחנכים וההתנהלות בישיבות.
 3. הערכות לימי הורים – התנהלות יום הורים בבית הספר, מי הם התלמידים אותם נכון להזמין לשיחה ביום ההורים? שיחת יום הורים משמעותית ואפקטיבית הכיצד? שיח המגייס את התלמיד והוריו, העצמה, למידה מהצלחות והגדרת מטרות עם התלמיד.
 4. כתיבת הערכות לתעודה – כיצד נראית התעודה ועל מה יש להקפיד בכתיבת ההערכה.
 5. צפייה בשיעורי המתמחה ושיחת משוב/שיח פדגוגי מקדם – בכל מחצית לפחות שתי צפיות ושיח מקדם למידה לאחריהן.
 6. וודאו עם המתמחה כי המנהל נכנס לשיעור צפייה וקיים עמו שיחת משוב.
 7. משוב אמצע שנה למתמחה (יש לקיים את המשוב בשותפות עם המנהל) בין התאריכים 15.12. – 15.1. – מוזמנים להזמין את המתמחה להתבונן על תהליך החניכה – מה יש בו ומה היה רוצה להוסיף (ניתן להתייחס למפת הממדים)
 8. הערכות לבגרויות חורף.
 9. היבטי שכר –קרן השתלמות – מועד אחרון לפתיחת קרן השתלמות – 20.12
 10. חגיגה של אור – חוגגים חנוכה ומאירים עם המתמחה נקודות של אור השנה.
 
נושאים שבשגרה בשנת ההתמחות:
   • היבטי ניהול כיתה – ציפיות מהתלמידים וגבולות ההתנהלות בכיתה.
   • השגרה בביה"ס ונורמות עבודה.
   • היבטים פדגוגיים, תכנון ההוראה ודרכי הערכה.
   • שיחות אישיות עם תלמידים – חשיבותן וכיצד דואגים לקיימן בשגרה? (מורה מקצועי /מחנך)
   • ה"אני מאמין החינוכי" של המתמחה – מדוע בחר בהוראה? החלום והמציאות. (זהות מקצועית)
   • היבטי ניהול זמן – תעדוף החשוב והדחוף.
   • עבודה עם צוות חדר מורים.
   • עבודה עם הורים.
   • האירו למתמחה את הצלחותיו.
   • הזמינו את המתמחה לצפות בשיעורכם.
   • תיעוד רפלקטיבי של מפגשי החונכות בסיום כל מפגש, יאפשר בניית תכנית למידה אישית למתמחה .

 

הערכות, משובים, ימי הורים ומשוב אמצע שנה למתמחה

נושאי המפגש השבועי עם המתמחהינואר

 
בחרו עם המתמחה – במה הוא מעוניין להתמקד:
 1. סיכום חודש ההוראה הרביעי – מה המתמחה למד על עצמו? במה הצליח ובמה פחות? מה ישמר ומה ישנה? במה הוא רוצה להתמקד בחודש הנוכחי? (התבוננות רפלקטיבית)
 2. הערכות לימי הורים – התנהלות יום הורים בבית הספר, מי הם התלמידים אותם נכון להזמין לשיחה ביום ההורים? שיחת יום הורים משמעותית ואפקטיבית הכיצד? שיח המגייס את התלמיד והוריו, העצמה, למידה מהצלחות והגדרת מטרות עם התלמיד.
 3. חלוקת תעודות – ציונים, הערות בתעודה, ההתנהלות בימי חלוקת התעודות בבית הספר.
 4. שיחות אישיות עם תלמידים רלוונטיים לסיכום מחצית – התבוננות על יעדים לקראת המחצית הבאה.
 5. צפייה בשיעורי המתמחה ושיחת משוב/שיח פדגוגי מקדם – וודאו כי צפיתם לפחות בשני שיעורים של המתמחה וקיימתם עמו שיחת משוב (שיח פדגוגי מקדם למידה)
 6. וודאו עם המתמחה כי המנהל נכנס לשיעור צפייה וקיים עמו שיחת משוב.
 7. משוב אמצע שנה למתמחה – היערכו עם המתמחה לקראת משוב אמצע שנה (יש לקיים את המשוב בשותפות עם המנהל) בין התאריכים 15.12. – 15.1. –מוזמנים להזמין את המתמחה להתבונן על תהליך החניכה – מה יש בו ומה היה רוצה להוסיף (היעזרו במפת הממדים למורה המתמחה)
 
נושאים שבשגרה בשנת ההתמחות:
   • היבטי ניהול כיתה – ציפיות מהתלמידים וגבולות ההתנהלות בכיתה.
   • השגרה בביה"ס ונורמות עבודה.
   • היבטים פדגוגיים, תכנון ההוראה ודרכי הערכה.
   • שיחות אישיות עם תלמידים – חשיבותן וכיצד דואגים לקיימן בשגרה? (מורה מקצועי /מחנך)
   • ה"אני מאמין החינוכי" של המתמחה – מדוע בחר בהוראה? החלום והמציאות. (זהות מקצועית)
   • היבטי ניהול זמן – תעדוף החשוב והדחוף.
   • עבודה עם צוות חדר מורים.
   • עבודה עם הורים.
   • האירו למתמחה את הצלחותיו.
   • הזמינו את המתמחה לצפות בשיעורכם.
   • תיעוד רפלקטיבי של מפגשי החונכות בסיום כל מפגש, יאפשר בניית תכנית למידה אישית למתמחה .

 

נושאי המפגש השבועי עם המתמחהפברואר

 

בחרו עם המתמחה – במה מעוניין להתמקד:

 

 1. סיכום חודש ההוראה החמישי – מה המתמחה למד על עצמו? במה הצליח ובמה פחות? מה ישמר ומה ישנה? במה רוצה להתמקד בחודש הנוכחי? (התבוננות רפלקטיבית)
 2. צפיות בשיעורים ולומדים מעמיתים – הזמן את המתמחה לצפות בשיעוריך או בשיעורי מורים אחרים בבית הספר (בתיאום מראש) והמשך צפייה בשיעורי המתמחה.
 
נושאים שבשגרה בשנת ההתמחות:
   • היבטי ניהול כיתה – ציפיות מהתלמידים וגבולות התנהלות בכיתה
   • שגרות בית ספריות ונורמות עבודה.
   • היבטים פדגוגיים, תכנון ההוראה ודרכי הערכה
   • שיחות אישיות עם תלמידים – חשיבותן וכיצד דואגים לקיימן בשגרה? (מורה מקצועי /מחנך)
   • ה"אני מאמין החינוכי" של המתמחה – מדוע בחר בהוראה? החלום והמציאות (זהות מקצועית)
   • היבטי ניהול זמן – תעדוף החשוב והדחוף.
   • עבודה עם צוות חדר מורים.
   • עבודה עם הורים
   • האירו למתמחה את הצלחותיו.
   • הזמינו את המתמחה לצפות בשיעורכם.
   • תיעוד רפלקטיבי של מפגשי החונכות בסיום כל מפגש, יאפשר בניית תכנית למידה אישית למתמחה.

 

נושאי המפגש השבועי עם המתמחהמרץ

 

בחרו עם המתמחה – במה מעוניין להתמקד:

 

 1. סיכום חודש ההוראה השישי – מה המתמחה למד על עצמו? במה הצליח ובמה פחות? מה ישמר ומה ישנה? במה רוצה להתמקד בחודש הנוכחי? (התבוננות רפלקטיבית)
 2. צפיות בשיעורים ולומדים מעמיתים – הזמן את המתמחה לצפות בשיעוריך או בשיעורי מורים אחרים בבית הספר (בתיאום מראש) והמשך צפייה בשיעורי המתמחה.
 
נושאים שבשגרה בשנת ההתמחות:
   • היבטי ניהול כיתה – ציפיות מהתלמידים וגבולות ההתנהלות בכיתה.
   • השגרה בביה"ס ונורמות עבודה.
   • היבטים פדגוגיים, תכנון ההוראה ודרכי הערכה.
   • שיחות אישיות עם תלמידים – חשיבותן וכיצד דואגים לקיימן בשגרה? (מורה מקצועי /מחנך)
   • ה"אני מאמין החינוכי" של המתמחה – מדוע בחר בהוראה? החלום והמציאות. (זהות מקצועית)
   • היבטי ניהול זמן – תעדוף החשוב והדחוף.
   • עבודה עם צוות חדר מורים.
   • עבודה עם הורים.
   • האירו למתמחה את הצלחותיו.
   • הזמינו את המתמחה לצפות בשיעורכם.
   • תיעוד רפלקטיבי של מפגשי החונכות בסיום כל מפגש, יאפשר בניית תכנית למידה אישית למתמחה .

 

 

נושאי המפגש השבועי עם המתמחה – אפריל

 
בחרו עם המתמחה – במה מעוניין להתמקד:
 1. סיכום חודש ההוראה השביעי – מה המתמחה למד על עצמו? במה הצליח ובמה פחות? מה ישמר ומה ישנה? במה רוצה להתמקד בחודש הנוכחי? (התבוננות רפלקטיבית)
 2. תפקיד המורה והמחנך בימי זיכרון לאומיים – התנהלות ימי הזכרון בבית הספר וציפיות מהמורים, שיח בכיתות על ימי הזכרון – כיצד עושים זאת?
 3. הערכות לקראת ישיבות פדגוגיות
 4. הערכות לבגרויות ולמרתונים לקראת בגרות
 5. לקראת שנה"ל הבאה (במידה ורלוונטי) – ציפיות המתמחה משנה הבאה – האם נשאר בבית הספר? באילו כיתות ירצה ללמד? חינוך כיתה ותפקידים נוספים
 6. צפיות בשיעורים ולמידת עמיתים – הזמן את המתמחה לצפות בשיעוריך או בשיעורי מורים אחרים בבית הספר (בתיאום מראש) והמשך צפייה בשיעורי המתמחה.
 7. מפגש עם המנהל – האם נפגשת עם המנהל לשיחה על תהליך החונכות ? האם המתמחה נפגש עם המנהל לשיח אישי לקראת סיום השנה?
 
נושאים שבשגרה בשנת ההתמחות:
   • היבטי ניהול כיתה – ציפיות מהתלמידים וגבולות ההתנהלות בכיתה.
   • השגרה בביה"ס ונורמות עבודה.
   • היבטים פדגוגיים, תכנון ההוראה ודרכי הערכה.
   • שיחות אישיות עם תלמידים – חשיבותן וכיצד דואגים לקיימן בשגרה? (מורה מקצועי /מחנך)
   • ה"אני מאמין החינוכי" של המתמחה – מדוע בחר בהוראה? החלום והמציאות. (זהות מקצועית)
   • היבטי ניהול זמן – תעדוף החשוב והדחוף.
   • עבודה עם צוות חדר מורים.
   • עבודה עם הורים.
   • האירו למתמחה את הצלחותיו.
   • הזמינו את המתמחה לצפות בשיעורכם.
   • תיעוד רפלקטיבי של מפגשי החונכות בסיום כל מפגש, יאפשר בניית תכנית למידה אישית למתמחה .

 

נושאי המפגש השבועי עם המתמחה מאי

 
בחרו עם המתמחה – במה מעוניין להתמקד:
 1. סיכום חודש ההוראה השמיני – מה המתמחה למד על עצמו? במה הצליח ובמה פחות? מה ישמר ומה ישנה? במה רוצה להתמקד בחודש הנוכחי? (התבוננות רפלקטיבית)
 2. לקראת תהליכי פרידה מהתלמידים (שיחות אישיות, פרידה מכיתות והכנת שיעורי פרידה – למחנך ולמודה המקצועי)
 3. הערכות לקראת ימי הורים
 4. הערכות לקראת כתיבת הערכות לתעודה.
 5. צפיות בשיעורים – הזמן את המתמחה לצפות בשיעוריך או בשיעורי מורים אחרים בבית הספר (בתיאום מראש) והמשך צפייה בשיעורי המתמחה.
 6. מפגש עם המנהל – האם נפגשת עם המנהל לשיחה על תהליך החונכות ? האם המתמחה נפגש עם המנהל לשיח אישי לקראת סיום השנה?
 7. לקראת הערכה מסכמת (ביסודי עד 30.6 ובעל יסודי עד 20.6) – וודא כי צפית לפחות שתי צפיות בשיעורי המתמחה במהלך מחצית זו, וודא עם המתמחה כי המנהל צפה בשיעור שלו במהלך המחצית, סייע למתמחה להיערך לקראת הערכה המסכמת  (היעזרו במפת הממדים למורה המתמחה)
 8. הערך עם המתמחה לקראת הערכה מסכמת .
 
נושאים שבשגרה בשנת ההתמחות:

 

   • היבטי ניהול כיתה – ציפיות מהתלמידים וגבולות ההתנהלות בכיתה.
   • השגרה בביה"ס ונורמות עבודה.
   • היבטים פדגוגיים, תכנון ההוראה ודרכי הערכה.
   • שיחות אישיות עם תלמידים – חשיבותן וכיצד דואגים לקיימן בשגרה? (מורה מקצועי /מחנך)
   • ה"אני מאמין החינוכי" של המתמחה – מדוע בחר בהוראה? החלום והמציאות. (זהות מקצועית)
   • היבטי ניהול זמן – תעדוף החשוב והדחוף.
   • עבודה עם צוות חדר מורים.
   • עבודה עם הורים.
   • האירו למתמחה את הצלחותיו.
   • הזמינו את המתמחה לצפות בשיעורכם.
   • תיעוד רפלקטיבי של מפגשי החונכות בסיום כל מפגש, יאפשר בניית תכנית למידה אישית למתמחה .

 

נושאי המפגש השבועי עם המתמחה יוני

 
בחרו עם המתמחה – במה מעוניין להתמקד:

 

 1. סיכום חודש ההוראה התשיעי– מה המתמחה למד על עצמו? במה הצליח ובמה פחות? מה ישמר ומה ישנה? במה רוצה להתמקד בחודש הנוכחי? (התבוננות רפלקטיבית)
 2. כתיבת הערכות לתעודה – ציונים, הערכה מילולית והתנהלות ביום חלוקת תעודות
 3. פרידה מהתלמידים – תכנון שיעור פרידה מהתלמידים – מה ארצה לומר/לתת להם בסיום שנה זו
 4. הערכה מסכמת (ביסודי עד 30.6 ובעל יסודי עד 20.6) – וודא כי צפית לפחות שתי צפיות בשיעורי המתמחה וקיימת שיחות משוב/שיח פדגוגי מקדם, במהלך מחצית זו. וודא עם המתמחה כי המנהל צפה בשיעור שלו במהלך המחצית וישב עמו לשיחת משוב/שיח פדגוגי מקדם.
 5. הערך עם המתמחה לקראת הערכה המסכמת  (היעזרו במפת הממדים)
 6. פרידה של החונך והמתמחה משנת ההתמחות – התבוננות על תהליך החונכות במהלך השנה ופרידה מהמתמחה
 7. לקראת שנה הבאה – תכנונים לחופשה וכיצד להיערך לקראת שנה"ל הבאה
 8. מפגש שלך עם המנהל לסיכום שנת החונכות – האם תהליך החונכות היה משמעותי ובעל ערך עבור המתמחה? עבור בית הספר ועבורך (התפתחות אישית ומקצועית) מה למדת על עצמך בתהליך זה – מה תשמר ומה תשפר – מוזמן להתבונן עם המנהל על תיאום הציפיות שערכתם בתחילת השנה ולסגור מעגל… האם תרצה לחנוך גם בעתיד?

 

בחרת נכון והשפעת השנה על דור המורים הבא!

מסמכי השכלה

 • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
 • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
 • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות