תכנון שנתי למורה החונך

עבודת החונך בחלוקה לחודשי השנה
שימו לב !!! סדר הפעולות בתכנון השנתי מסודר בצורה כרונולוגית על פי חודשים כשהחודש הראשון הוא אוגוסט.
כמובן שמי שהחל בפעולת החניכה בחודשים שלאחר מכן, עליו להתחיל את סדר הפעולות מהתחלה ולא לדלג על שום שלב.

מתאקלמים

אוגוסט – מכירים

חודש זה הוא ההכנה לשנת הלימודים עיקר העיסוק בחודש זה הוא: היכרות עם המתמחה ומנהל ביה"ס והכנת תשתית ראויה לשנת הלימודים.

המשימות שיש לבצע הן:

 • יצירת קשר ראשוני עם המתמחה לתיאום מפגש ההכרות
  (מומלץ לפני ימי הערכות בביה"ס)
 • מפגש הכרות עם המתמחה. לתדריך לחצו כאן
 • מפגש הכנה עם המנהל ביה"ס קליטת המתמחה ותהליך החניכה. לתדריך לחצו כאן.
 • הכירות עם בעלי תפקידים בביה"ס מחנכים, רכזים יועצים וכו' בימי ההערכות.
 • הכנת תיק החונכות. לטופס תיעוד מפגש שבועי לחצו כאן

לטופס תיעוד סיכום חודשי לחצו כאן

מתאקלמים

ספטמברכללים וניהול כיתה

המסר שאנו אמורים לשדר למתמחה בחודש הראשון לעבודתו בביה"ס הוא: "אני כאן בעבורך".

המשימות לחודש הן:

 • יעוץ וצפייהלהזמין את המתמחה להתייעץ עמי ולצפות בשיעורי.
 • שיתוףלשתף את המתמחה ולהציע לו לעבוד על דברים ביחד.
 • אורה ושמחהלהאיר לו את הצלחותיו ולחגוג עמו את תחילת צעדיו כמורה.
 • מפגש שבועילקיים מפגש הנחיה שבועי עם המתמחה. להורדת קובץ נושאי המפגש השבועי לחצו כאן.
 • סדרי עדיפותלסייע למתמחה לדעת לתעדף בין החשוב לדחוף.
 • פיתוח ראיה רפלקטיביתבמפגש האחרון של החודש לשחזר עם המתמחה:
  את הביצועים והעשייה החינוכית לעומת התכנון (בחירתו בהוראה, חזון אישי, עבודה עם התלמידים וצוות ההוראה)
 • מה למד המתמחה על עצמו (מה קשה? מה קל? מה משמח?)
 • מטרות ויעדים לסייע למתמחה להציב מטרות ויעדים ולהגדירם לקראת השבוע/ות הקרוב/ים.

מתאקלמים

אוקטוברבונים רצף הוראה שיעורים והערכה

ייעודו של חודש זה  הוא:

בניית רצף הוראה, התמקדות בתכנון ההוראה, בנייה ראויה של יחידות הלמידה והשיעורים, והערכת הלמידה.

המשימות שעלינו לבצע הן:

 • להזמין את המתמחה לצפייה בשיעורים.
 • לעבוד על הצבת יעדים ומימושם.
 • לסייע למתמחה בניהול הכיתה.
 • להכיר למתמחה  את ההתנהלות סביב הישיבות הפדגוגיות.
 • לוודא שרכיבי השכר במשכורתו של המתמחה תואמים את המציאות.

להורדת קובץ של נושאי המפגש השבועי לחצו כאן.

 

מתאקלמים

נובמבר-צפייה בשיעורים, ישיבות פדגוגיות וחזון חינוכי.

בחודש זה נתמקד:

בהכנת המתמחה לקראת צפייה בשיעוריו, בהתבוננות רפלקטיבית על הישיבות הפדגוגיות, בגיבוש וחיזוק חזונו החינוכי של המתמחה.

א. תהליך הצפייה בשיעור כולל ארבעה שלבים:

 1. קיום שיחה מקדימה עם המתמחה לקראת הצפייה בשיעוריו.
 2. צפייה בשיעורו של המתמחה.
 3. קיום  שיחת הכנה לקראת המשוב לשיעור הנצפה.
 4. קיום שיחת המשוב.

לתדריך מפורט על ארבעת השלבים לצפייה בשיעורי המתמחה לחצו כאן

לתדריך מפורט על נקודות להערכת שיעור לחצו כאן

ב. רפלקציה ישיבות פדגוגיות- קיום שיחה רפלקטיבית על הישיבות הפדגוגיות הבית ספריות והכיתתיות.

ג. חזון חינוכי– קיום שיחת גיבוש וחיזוק חזונו החינוכי של המתמחה.

ד. קרן השתלמות – תזכורת לגבי פתיחת קרן השתלמות למורים.

להורדת קובץ מפורט של נושאי המפגש השבועי לחצו כאן

שגרה ברוכה

דצמבר – הערכה, משוב וימי הורים

 • בחודש זה נתמקד

 בהכנת המתמחה  לקראת ימי ההורים, הערכת תלמידים וכתיבת תעודות.

המשימות שעלינו לבצע הן:

שגרה ברוכה

ינואר – אמצע השנה התבוננות ולמידה – הערכה מעצבת

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

המשימות שיש לבצע הן:

שגרה ברוכה

פברואר – שיחה אישית עם תלמיד/ הוראה דיפרנציאלית/ עבודה על היבטים אישיים לשיפור

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

המשימות שיש לבצע הן:

שגרה ברוכה

מרץ – שיחה אישית עם תלמיד/ הוראה דיפרנציאלית/ עבודה על היבטים אישיים לשיפור

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

המשימות שיש לבצע הן:

שגרה ברוכה

אפריל – תפקיד המורה/ המחנך בימים אזרחיים/ לאומיים

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

המשימות שיש לבצע הן:

לקראת הבאות

מאי – לקראת פרידה מתלמידי ומשנת ההתמחות

טקסט טקסט טקסט

המשימות שיש לבצע הן:

 

לקראת הבאות

יוני– המורה שאהיה בשנה הבאה…

טקסט טקסט טקסט

המשימות שיש לבצע הן: