גמול חונכות

תגמול ב"אופק חדש" וב"עוז לתמורה" למורה שחונך מתמחה.

התשלום הוא בתלוש המשכורת של החונך.

התעריפים:

  • חונכות של מתמחה אחד: 2.4% מהשכר המשולב.
  • חונכות של שני מתמחים. כל אחד בשעת חונכות נפרדת. 4.8% מהשכר המשולב.
  • חונכות של שלושה מתמחים. כל אחד בשעת חונכות נפרדת, בתוספת מפגשים משותפים לקבוצת החדשים: 7.2% מהשכר המשולב.
  • מומלץ ששעה משעות השהייה של החונך ושל המתמחה תוגדר כשעת "חונכות למתמחה".

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות