גמול חונכות

תגמול ב"אופק חדש" וב"עוז לתמורה":

חונכות של מתמחה אחד: 2.4% מהשכר המשולב.

חונכות של שני מתמחים. כל אחד בשעת חונכות נפרדת. 4.8% מהשכר המשולב.

חונכות של שלושה מתמחים. כל אחד בשעת חונכות נפרדת, בתוספת מפגשים משותפים לקבוצת החדשים: 7.2% מהשכר המשולב.

שעה משעות השהייה של החונך ושל המתמחה תוגדר כשעת "חונכות למתמחה".