בקשה לרשיון הוראה

 • נכנסתי למערכת הערכת מורים מתמחים באמצעות הקוד וסיסמה ראיתי שעברתי בהצלחה את ההתמחות. להסבר מפורט של התהליך לחצו כאן

 • להסבר הפקת דו"ח למתמחים שהעריכו אותם לקביעות וגם לרישיון הוראה לחצו כאן

 • הדפסתי את תוצאות ההערכה.

 • מלאתי בקשה לרישיון הוראה שנמצאת אחרי דף תוצאות ההערכה.

 • צרפתי לבקשה:

  1. תואר או אישור זכאות לתואר

  2. תעודת הוראה או אישור זכאות לתעודת הוראה

  3. אישור תוצאת ההערכה שהדפסתי

  4. אישור ממנחה הסדנה שסיימתי את חובות הסדנה

 • שלחתי את הבקשה אל:

  • גב' מירב יצחקי מנהלת ענף הסמכה ורישיונות לעיסוק בהוראה, אגף בכיר לכוח אדם בהוראה משרד החינוך התרבות והספורט ירושלים, 91911