בקשה לרישיון הוראה

  • נכנסתי ל מערכת הערכת גננות מתמחות. באמצעות הקוד וסיסמה ראיתי שעברתי בהצלחה את ההתמחות. לחצו כאן להסבר מפורט של התהליך
  • להסבר הפקת דו"ח למתמחים שהעריכו אותם לקביעות וגם לרישיון הוראה לחצו כאן
  • הדפסתי את תוצאות ההערכה.
  • מלאתי בקשה לרישיון הוראה שנמצאת אחרי דף תוצאות ההערכה.
  • צרפתי לבקשה:
  • תואר או אישור זכאות לתואר
  • תעודת הוראה או אישור זכאות לתעודת הוראה
  • אישור תוצאת ההערכה שהדפסתי
  • אישור ממנחה הסדנה שסיימתי את חובות הסדנה
  • שלחתי את הבקשה אל:

גב' מירב פירו-יצחקי 
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
תחום תנועת עובדי הוראה, רישוי והסמכה
רישיונות הוראה, משרד החינוך
כנפי נשרים 15, בית התאומים ירושלים, מיקוד 9546427

טלפון 073-3935101, מענה טלפוני בימים א', ג', ד' בין השעות 12:00-9:00.

meravpi@education.gov.il