בקשה לרישיון הוראה

  • נכנסתי ל מערכת הערכת גננות מתמחות. באמצעות הקוד וסיסמה ראיתי שעברתי בהצלחה את ההתמחות. לחצו כאן להסבר מפורט של התהליך
  • להסבר הפקת דו"ח למתמחים שהעריכו אותם לקביעות וגם לרישיון הוראה לחצו כאן
  • הדפסתי את תוצאות ההערכה.
  • מלאתי בקשה לרישיון הוראה שנמצאת אחרי דף תוצאות ההערכה.
  • צרפתי לבקשה:
  • תואר או אישור זכאות לתואר
  • תעודת הוראה או אישור זכאות לתעודת הוראה
  • אישור תוצאת ההערכה שהדפסתי
  • אישור ממנחה הסדנה שסיימתי את חובות הסדנה
  • שלחתי את הבקשה אל:

גב' מירב יצחקי מנהלת ענף הסמכה ורישיונות לעיסוק בהוראה

אגף בכיר לכוח אדם בהוראה

משרד החינוך התרבות והספורט

ירושלים, 91911