בקשה לרישום עובד הוראה

בקשה לרישום עובד הוראה

מי צריך למלא בקשה זו?

•בוגרי מכללה להוראה בישראל המוכרת על ידי המל"ג שנתוני הכשרתם לא מגיעים ממשק המכללות למערכת המידע של משרד החינוך.
•בוגרי מכללות שהמכללה לא העבירה את נתוני ההכשרה שלהם למשרד החינוך.
 
שימו לב!!!
רק מי שמצא מקום עבודה יכול למלא את הטופס בקשה לרישום כעובד הוראה.

מי לא צריך למלא בקשה זו?

•בוגרי מכללות שנתוני הכשרתם מגיעים בממשק מכללות למערכת המידע של משרד החינוך

 לא צריכים למלא בקשה  זו.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות