ביצוע הערכת אמצע שנה

יש לבצע עד ה- 15 לינואר (בשנת תשפ"ד עד 15 לפברואר)

התקיימה שיחה בין השותפות להערכה – המתמחה, המפקחת, אני (החונכת) (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים).

 בשיחה זו:
• המתמחה הציגה את ההערכה העצמית שלה על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסתה בהם
במהלך פרק הזמן שהיא עובדת בגן.
• המתמחה שיתפה את הנוכחים בתהליכי הקליטה בגן ובצוות הגננות שבאזור.
• המשתתפות במשוב הציגו בפני המתמחה את החולשות והחוזקות שבעבודתה.
• המשוב התנהל על פי ההנחיות שבטופס הערכת אמצע לגננות מנהלות גן  או טופס הערכת אמצע לגננות עמיתות וגננות שילוב

• בסיום ההערכה מלאנו את טפסי המשוב על כל פרטיהם וחתמנו עליו.
• הטופס המקורי נמסר למתמחה שתמסור אותו למנחת סדנת הסטאז'. העתק אחד נמסר
למתמחה והעתק השני נמסר למפקחת לתיעוד בתיקה האישי של המתמחה .

להסבר מפורט לחצו כאן

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות