ביצוע הערכת אמצע שנה עד ה- 15 לינואר

ביצוע הערכת אמצע שנה

יש לבצע עד ה - 15 בינואר!

התקיימה שיחה בין השותפות להערכה – המתמחה, המפקחת, אני (החונכת) (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים).

 בשיחה זו:
• המתמחה הציגה את ההערכה העצמית שלה על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסתה בהם
במהלך פרק הזמן שהיא עובדת בגן.
• המתמחה שיתפה את הנוכחים בתהליכי הקליטה בגן ובצוות הגננות שבאזור.
• המשתתפות במשוב הציגו בפני המתמחה את החולשות והחוזקות שבעבודתה.
• המשוב התנהל על פי ההנחיות שבטופס הערכת אמצע השנה לגננות מתמחות או טופס הערכת אמצע השנה לגננות מתמחות בחינוך המיוחד
• בסיום ההערכה מלאנו את טפסי המשוב על כל פרטיהם וחתמנו עליו.
• הטופס המקורי נמסר למתמחה שתמסור אותו למנחת סדנת הסטאז'. העתק אחד נמסר
למתמחה והעתק השני נמסר למפקחת לתיעוד בתיקה האישי של המתמחה .

להסבר מפורט לחצו כאן