ביצוע הערכת אמצע השנה

יש לבצע עד ה - 15 לינואר

התקיימה שיחה בין השותפים להערכה – המתמחה, אני (המפקחת), הגננת החונכת (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים). בשיחה זו:
  • המתמחה הציגה את ההערכה העצמית שלה על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסתה בהם במהלך פרק הזמן שהיא עובדת בגן.
  • המתמחה שיתפה את הנוכחים בתהליכי הקליטה בגן ובצוות הגננות.
  • המשתתפים במשוב הציגו בפני המתמחה את החולשות והחוזקות שבעבודתו.
  • המשוב התנהל על פי ההנחיות שבטופס הערכת אמצע השנה לגננות מתמחות או טופס הערכת אמצע השנה לגננות מתמחות בחינוך המיוחד
  • בסיום ההערכה מלאנו את הטופס על כל פרטיו וחתמנו עליו.
  • הטופס המקורי נמסר למתמחה שתמסור אותו למנחה סדנת הסטאז'. העתק נשאר בתיקה האישי של המתמחה במשרד החינוך.

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות