ביצוע משוב אמצע השנה

יש לבצע עד ה- 15 לינואר (בשנת תשפ"ד עד 15 לפברואר)

התקיימה שיחה בין השותפים להערכה – המתמחה, אני מנהל בית הספר, החונך (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים). בשיחה זו:

  • המתמחה הציג את ההערכה העצמית שלו על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסה בהם במהלך פרק הזמן שהוא עובד בבית הספר.
  • המתמחה שיתף את הנוכחים בתהליכי הקליטה שלו בבית הספר.
  • המשתתפים במשוב הציגו בפני המתמחה את החולשות והחוזקות שבעבודתו.
  • המשוב התנהל על פי ההנחיות שבטופס משוב אמצע השנה  לטופס משוב باللغة العربية לחצו כאן
  • בסיום ההערכה מלאנו את הטופס על כל פרטיו וחתמנו עליו.
  • הטופס המקורי נמסר למתמחה שימסור אותו למנחה סדנת הסטאז' העתק נשאר בתיקו האישי של המתמחה בביה"ס.
  • להסבר מפורט לחצו כאן

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות