ביצוע הערכה מסכמת עד סוף יוני

ביצוע הערכה מסכמת

יש לבצע עד סוף יוני!

ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת גננות מתמחות

המפקחת והחונכת נכנסות למערכת ההערכה המסכמת  (כל אחת בנפרד) באמצעות הקוד והסיסמה האישית  ומעריכות את המתמחה

המתמחה נכנסת בנפרד למערכת עם הקוד והסיסמא האישית וממלאת הערכה עצמית.

שלבי ההערכה במערכת המקוונת:
1. המפקחת מגדירה במערכת קשרי מעריך ומוערך – ללא הגדרה זו אין אפשרות לחונכת ולמתמחה לבצע הערכה.
2. תיעוד תצפיות וראיות- יש להכין את קבצי הצפייה כדי לצרפם להערכה.
3. מדדים- מעריכים את המתמחה באמצעות היגדים.
4. נורמות ונהלים- מעריכים את רמות הביצוע של המתמחה.
5. הערכה מסכמת-המפקחת ממלאת הערכה סופית רק לאחר שהחונכת והמתמחה מלאו את הערכתן.

להנחיות המיוחדות לעידן הקורונה לחצו כאן