ביצוע הערכה מסכמת

יש לבצע עד סוף יוני!

ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת גננות מתמחות

המפקחת, החונכת והמתמחה כל אחת נכנסת להעריך את המתמחה באמצעות הקוד
והסיסמה האישית שלה.

שלבי ההערכה במערכת המקוונת:
1. המפקחת מגדירה במערכת קשרי מעריך ומוערך – ללא הגדרה זו אין אפשרות לחונכת ולמתמחה לבצע הערכה.
2. תיעוד תצפיות וראיות- יש להכין את קבצי הצפייה כדי לצרפם להערכה.
3. מדדים- מעריכים את המתמחה באמצעות היגדים.
4. נורמות ונהלים- מעריכים את רמות הביצוע של המתמחה.
5. הערכה מסכמת-המפקחת ממלאת הערכה סופית רק לאחר שהחונכת והמתמחה מלאו את הערכתן.

גלילה לראש העמוד