ביצוע הערכה מסכמת

יש לבצע עד סוף יוני

ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת עובדי הוראה ומתמחים

המנהל, החונך והמתמחה  כל אחד  נכנס להעריך את עצמו באמצעות הקוד והסיסמה האישית

שלבי ההערכה במערכת המקוונת

  •  הגדרת קשרי מעריך ומוערך על ידי המנהל- ללא הגדרה זו אין אפשרות לחונך והמתמחה לבצע הערכה!!!
  • תיעוד תצפיות וראיות- יש להכין את קבצי הצפייה כדי לצרפם להערכה.
  • מדדים- הערכת המתמחה באמצעות היגדים.
  • נורמות ונהלים- הערכת רמות הביצוע של המתמחה.
  • הערכה מסכמת- הערכה סופית  רק לאחר שהחונך והמתמחה מלאו את הערכתם

לסרטון ההדרכה להערכת המתמחים לחץ כאן

גלילה לראש העמוד