ביצוע הערכה מסכמת עד סוף יוני

ביצוע הערכה מסכמת

יש לבצע עד סוף יוני

ההערכה המסכמת נערכת באופן מקוון במערכת הערכת עובדי הוראה ומתמחים

המנהל, החונך והמתמחה כל אחד  נכנס באמצעות הקוד והסיסמה האישית. המנהל והחונך (כל אחד בנפרד) מעריך את המתמחה . המתמחה ממלא בנפרד הערכה עצמית.

שלבי ההערכה במערכת המקוונת

  •  הגדרת קשרי מעריך ומוערך על ידי המנהל- ללא הגדרה זו אין אפשרות לחונך והמתמחה לבצע הערכה!!!
  • תיעוד תצפיות וראיות- יש להכין את קבצי הצפייה כדי לצרפם להערכה.
  • מדדים- הערכת המתמחה באמצעות היגדים.
  • נורמות ונהלים- הערכת רמות הביצוע של המתמחה.
  • הערכה מסכמת- הערכה סופית  רק לאחר שהחונך והמתמחה מלאו את הערכתם

להנחיות המיוחדות לעידן הקורונה לחצו כאן

לנוהל הערכת מתמחים לחצו כאן