העשרה למורה החונך

אתרים ומאמרים למורה החונך
סרטונים התמחות וכניסה להוראה
קליטה מיטבית של מתמחים- מה שחונך אמור לדעת
תחרויות סיפורים כרזות סרטונים ופזמונים
קישור לפורטל מס"ע מאמרים ומחקרים על התמחות בהוראה

כרזות מתמחים

מסמכי השכלה

  • תואר ראשון + תעודת הוראה + גיליונות ציונים
  • או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג
  • או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות